Imprimir

NAVIA PIDE QUE SE RESPECTE O TOPÓNIMO BAIXADA A SAMIL

el . Publicado en Tráfico

A Asociación Veciñal de Navia presentou no Concello un extenso escrito de alegacións no que piden que se restitúa e mantéñase no futuro, tal e como estaba desde fai décadas, o nome da rúa Baixada a Samil, fronte á recente denominación designada pola Corporación de Antonio Neto Figueroa, Leri. Esta foi establecida en honra ao concelleiro falecido e con domicilio nunha rúa próxima, a instancias dunha petición do seu antigo compañeiro de filas e actual portavoz do Partido Galeguista, Manoel Souto.

Nun documento enviado ao Concello de Vigo, os veciños de Navia acreditan que a toponimia oficial e histórica da zona, segundo recollen estudos (entre outros o dicionario de Pascual Madoz, de 1845, a Enciclopedia Galega, así como a Fundación de Estudos Vigueses e mesmo unha análise de toponimia do propio Souto), debería manter o nome da rúa, tal e como ocorre, por exemplo, cos barrios Redondo, Tomada, Torre e Quintela, entre outros, e que, como consecuencia, é un erro suprimir da rica e histórica toponimia local un nome tan arraigado como «Baixada a Samil» e substituílo polo nome dun representante público que, certamente, viviu na zona, pero non concretamente nesa rúa, senón nunha lindante.

Neste sentido, o escrito argumenta que nun primeiro momento se buscou que a rúa de Leri se situase en Redondo, pero o propio Concello decidiu respectar o nome orixinal, precisamente, por ser considerado un patrimonio cultural e histórico da cidade. Polo contrario, decidiuse entón adxudicar a rúa «Baixada a Samil» a ese propósito, a pesar de que a toponimia dá idéntico valor a ambas as dúas rúas.

No escrito, os veciños recorren tamén a que, independentemente de que se designe outra rúa para Leri e que sería inexacto adxudicar o nome do concelleiro falecido á rúa «Baixada a Samil», existen precedentes nos que o Concello devolveu o nome orixinal a rúas despois de ter variado a súa denominación por un acordo plenario. Os cidadáns citan, por exemplo, que pese a que a histórica rúa «Baixada a Igrexa de Teis» foi designada con posterioridade «Irmáns misioneiros dous irmáns pobres», o Concello aceptou restituír o nome inicial, e deixar sen efecto un acordo da propia Corporación municipal.