Imprimir

ASAMBLEA XERAL

el . Publicado en Eventos

Estimado/a socio/a

Pola presente convocamolo/a a proxima asanblea xeral ordinaria e asamblea extraordinaria

que tera lugar o vindeiro domingo 15 de febreiro, no auditorio da sede veciñal, nas horas

e coa orde do dia que deseguido se indican:

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

1ª convocatoria: 11:30 horas

2ª convocatoria: 12:30 horas

ORDE DO DIA

-Lectura e aprobacion da acta anterior

-informes de xestion e tesoureria

-rogos e preguntas

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1ª Convocatoria: 12:30 horas

2ª Convocatoria: 13:00 horas

ORDE DO DIA

-Eleccion nova xunta directiva

 

Notas:

Nocaso de haber votacions o peche das mesmas sera as 14 horas

As candidaturas deberan presentarse na secretaria do local social antes das 20:00 horas do dia 13 de febreiro do 2009

Poden ser candidatos/as todos/as aqueles socios ou socias con dous anos de antiguedade e que estean o corrente do pago das cuotas anuais incluido o ano en curso