Imprimir

ULTIMA REUNION COA XUNTA

el . Publicado en Xestións

Resumen da reunión mantida coa delegada da xunta de Galicia celebrada o pasado dia 8 de febreiro de 2010:

Con respecto a ampliación do colexio comenta que se esta a falar cos técnicos de educación para tomar unha determinación de cara a elaborar un proxecto de ampliación por que a dia de hoxe aínda non teñen claro que facer

A entrega dos pisos de promoción publica esta pendente de rematar a revisión da documentación de algún dos axudicatarios para comezar a entregar as vivendas posiblemente non antes de comezos de abril

Dós espazos entre os edificios da marxe da rúa As Teixugueira non tiña nin idea do que se ia a facer se le comentou o do carilbici pero, o modificar o proxecto de ampliación de ricardo Mella se foi todo o garete

Obras do parque: recoñece que efectivamente hai un retraso provocado polo mal tempo pero nos amosa os correos electrónicos que le envía a empresa e nun deles o mais recente se amosa un planning de traballo completo con nº de traballadores, oficio, maquinaria eta que se esta a empregar para rematar e entregar o parque ; atención nova data; no mes de abril, de feito da parte baixa do parque xa esta entregada a documentación no Concello para que asine a súa recepción

 

As fases pendentes do plan de actuación: comenta que se esta a negociar cos propietarios pero que non e fácil contentar a todos , incluídos os especuladores, pero o feito e que hai 9 millóns de euros esperando do ornamento do 2010 esperando na caixa da xunta. Con respecto os cambios na edificabilidades se lle comenta que sempre que se respete a parroquia tradicional  e se respete os antigos propietarios, que xa teñen permutados os terreos non abera problema algún, pero si se comezan a facer cambios preto da parroquia tradicional, con respecto sobre todo as alturas permitidas, ou se empezan a xerar plusvalías moi diferentes as que ata agora tiveron os propietarios que xa permutaron entón teremos outro conflito as portas.