Imprimir

SR. ALCALDE

el . Publicado en Xestións

 

 

Comunicado de prensa

 

 

A asociación veciñal de Navia quere mostrar o seu malestar coa Alcaldí­a de Vigo, que despois de múltiples intentos de reunión e de varias invitacións para que visitase a nosa parroquia, sempre se nos da como resposta ou o silencio ou a promesa que a visita será pronto non chegando esta nunca a producirse.
Parécenos cando menos curioso que para inaugurar negocios privados; por moita gardaría­ que sexa; si saca tempo da súa axenda, en cambio non para comprobar in situ as carencias e demandas que esta Asociación leva reclamando ao concello desde hai tempo que son peticións que fan referencia a servizos públicos que son os que teñen que atender os nosos polí­ticos e non dedicarse a facer publicidade de negocios privados.

Francisco Piñeiro Lorenzo
Presidente Av. Navia